Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sp贸艂dzielni

Sp贸艂dzielnia Mieszkaniowa 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Katowice, 20.04.2017 r.
鈥濿sp贸lny Dom鈥
ul. Krasi艅skiego 20 B
40-019 Katowice

 

Z A W I A D O M I E N I E

W oparciu o art. 8鲁 ust. 1,2,6 ustawy o sp贸艂dzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r. 搂 17 ust. 1,2,5,6, Statutu Sp贸艂dzielni Zarz膮d Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej 鈥濿sp贸lny Dom鈥 w Katowicach zwo艂uje Walne Zgromadzenie Sp贸艂dzielni w dniu 聽08.06.2017 r . o godz. 16:30 w sali numer 56 na parterze budynku Wydzia艂u In偶ynierii Materia艂owej i Metalurgii Politechniki 艢l膮skiej przy ul. Krasi艅skiego 聽8 w Katowicach.

W Walnym Zgromadzeniu udzia艂 z prawem g艂osu mog膮 bra膰 w szczeg贸lno艣ci:

 • cz艂onkowie Sp贸艂dzielni
 • cz艂onkowie prawni za po艣rednictwem pe艂nomocnika zaopatrzonego w stosowne pe艂nomocnictwo
 • ustawowi przedstawiciele, opiekunowie lub kuratorzy os贸b o ograniczonej zdolno艣ci lub nie maj膮cych zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych

(搂 17 ust. 5, 搂 7 ust. 1 pkt. 3 Statutu Sp贸艂dzielni)

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej 鈥濿sp贸lny Dom鈥.
 2. Wyb贸r Prezydium Zgromadzenia.
 3. Wyb贸r Komisji wniosk贸w i skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie proponowanego porz膮dku obrad, dyskusja i przyj臋cie porz膮dku obrad (w tym przyj臋cie prawid艂owo zg艂oszonych propozycji uchwa艂 i poprawek do projekt贸w uchwa艂).
 5. Rozpatrzenie odwo艂ania od decyzji Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia cz艂onkostwa.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarz膮du Sp贸艂dzielni za rok 2016 oraz podj臋cie uchwa艂y w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz podj臋cie uchwa艂y w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 oraz聽 Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej wraz z Uchwa艂ami Rady Nadzorczej:
  • Uchwa艂膮 przyjmuj膮c膮 bilans za rok 2016 i rachunek zysk贸w i strat za rok 2016 do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie poprzez podj臋cie stosownej uchwa艂y.
  • Uchwa艂膮 proponuj膮c膮 dofinansowanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2017 osi膮gni臋tym dochodem za rok 2016 do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie poprzez podj臋cie stosownej uchwa艂y.
 9. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du Sp贸艂dzielni.
 10. Wybory do Rady Nadzorczej i podj臋cie uchwa艂y w tej sprawie.
 11. Sprawy 聽r贸偶ne, w tym:
  • Odczytanie protoko艂u Komisji wniosk贸w i skrutacyjnej.
 12. Zako艅czenie obrad.

Sprawozdania oraz projekty uchwa艂 b臋d膮ce przedmiotem obrad wy艂o偶one b臋d膮 od dnia 25.05.2017 r. w siedzibie Sp贸艂dzielni, z kt贸rymi to dokumentami maj膮 prawo zapozna膰 si臋 cz艂onkowie Sp贸艂dzielni. Przebieg Walnego Zgromadzenia okre艣la art. 8鲁 ust. 7 – 13 ustawy o sp贸艂dzielniach mieszkaniowych oraz 搂 18 鈥 28 Statutu Sp贸艂dzielni.

W zwi膮zku z up艂ywem 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej 鈥 zgodnie z wy偶ej podanym porz膮dkiem obrad 鈥 Walne Zgromadzenie przeprowadzi wybory聽 nowej Rady Nadzorczej, przy czym zgodnie z 搂 29 Statutu Sp贸艂dzielni kandydaci do Rady Nadzorczej mog膮 by膰 zg艂aszani przez cz艂onk贸w Sp贸艂dzielni 鈥 na pi艣mie 鈥 wraz z za艂膮czon膮 zgod膮 kandydata na kandydowanie 鈥 w siedzibie Sp贸艂dzielni do dnia 01.06.2017 r. (druki do pobrania w siedzibie Sp贸艂dzielni lub ADM).

Cz艂onek Zarz膮du 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Prezes Zarz膮du
Barbara Bolik 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Andrzej Skiba

HARMONOGRAM wymiany wodomierzy – I ETAP

Lp.
Adres
Termin
1.ul. Zawilc贸w 2A - 2B22.05.2017
2.ul. Zawilc贸w 4A - 4B23.05.2017
3.ul. Zawilc贸w 6A - 6B24.05.2017
4.ul. 艢l膮ska 32A - 32B05.06.2017
5.ul. 艢l膮ska 32C - 32D06.06.2017
6.ul. 艢l膮ska 32E - 32F07.06.2017
7.ul. 艢l膮ska 34 - 34A08.06.2017
8.ul. 艢l膮ska 34B09.06.2017
9.ul. Okrzei 519.06.2017
10.ul. Okrzei 720-21.06.2017
11.ul. Okrzei 7A22-23.06.2017

II ETAP planowany jest jesieni膮 tj. ul. Franciszka艅ska 35-35B, ul. Sienkiewicza 86-90, ul. My艣liwska 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, oraz ul. Legion贸w Polskich 30-32.

Harmonogram odczytu podzielnik贸w koszt贸w ogrzewania – 2017

Zapraszamy do zapoznania si臋 z harmonogramem odczytu podzielnik贸w koszt贸w ogrzewania na rok 2017, kt贸ry znajduje si臋 w Menu Harmonogramy 鈥 odczyty podzielnik贸w.

Poszukujemy wykonawc贸w 鈥 remonty elewacji oraz klatek schodowych

Sp贸艂dzielnia Mieszkaniowa 鈥濿sp贸lny Dom鈥 poszukuje wykonawc贸w na wykonanie prac dociepleniowych na zasobach Sp贸艂dzielni (ul. Okrzei 7-7A w Mys艂owicach oraz ul. Sienkiewicza 88 w Tychach) oraz rob贸t remontowych (kompleksowych) klatek schodowych na zasobach Sp贸艂dzielni (ul. Skowro艅skiego 6-6A w Katowicach oraz ul. Zawilc贸w 2A-2B, 4A-4B). Szczeg贸艂y mo藕na znale艣膰 w zak艂adkach poszczeg贸lnych osiedli – plan remontu na rok 2017. Zainteresowane firmy prosimy o pilny kontakt z Dzia艂em Remont贸w pod nr (32) 757 28 29 lub pod adresem e-mail sm.techniczny@gmail.com

Strona 1 z 512345

Aktualno艣ci

Wa偶ne numery:

Pogotowie Ratunkowe:

999

Stra偶 Po偶arna:

998

Policja:

997

Stra偶 Miejska:

986

Pogotowie Energetyczne:

991

Pogotowie Gazowe:

992

Pogotowie Wodno - kanalizacyjne:

994Zg艂aszanie awarii w godz. pracy Sp贸艂dzielni:
tel/fax: (32) 757 28 50
tel: (32) 757 28 29